Šetríme Váš čas a peniaze

Cítime zodpovednosť za vysoký štandard riešení, a preto sa každému prípadu aktívne a dôsledne venujeme. Transparentnosť je pre nás dôležitá, preto pracujeme tak, aby ste vždy dostali spoľahlivé odpovede, kvalitné právne poradenstvo a zrozumiteľné vysvetlenie prijatej stratégie. Každý prípad monitorujeme, analyzujeme, vysvetľujeme, dokazujeme, myslíme na detaily a o všetkom Vás informujeme.

Portfolio právnych služieb

Potrebujete právnu radu a neviete ako začať? Napíšte nám a my Vám pomôžeme tak, aby sme pre pozitívny výsledok využili všetky dostupné právne prostriedky. O probléme s každým klientom otvorenej diskutujeme a dbáme pritom na to, aby ste mali vždy reálnu predstavu o tom, ako je možné Váš problém vyriešiť.

00421 907 225 641 | office@akorlik.sk

Advokát online

Ak nechcete alebo nemáte možnosť osobne navštíviť advokátsku kanceláriu, po dohode vieme poskytnúť podarenstvo aj online formou*. Tu si môžete prečítať príklady problémov, ktoré sme takto pomohli našim klientom vyriešiť:

Zdravím, mám na Vás jednu otázku, zamestnávateľ mi za minulý mesiac nevyplatil mzdu, ako mám postupovať?

V prípade, že Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí jej splatnosti, t.j. do 15 dní po výplatnom termíne dohodnutom v pracovnej alebo kolektívne zmluve, môžete so zamestnávateľom okamžite skončiť pracovný pomer.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že pracovný pomer môžete okamžite skončiť len do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste sa o dôvode okamžité skončenia pracovného pomeru dozvedeli. V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru Vám vzniká nárok na náhradu mzdy v sume Vášho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

V prípade, že Vám zamestnávateľ dlžnú mzdu ani náhradu mzdy nevyplatí, odporúčam Vám obrátiť sa so svojím nárok na súd.

Dobrý deň, moja bývalá svokra chce darovať mojim dvom deťom, svojim plnoletým vnúčatám, pozemok. Čo znamená autorizácia, ktorú ponúkate? Ďakujem za vyjadrenie.

Dobrý deň, autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom zahŕňa spísanie zmluvy advokátom a posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon alebo sa neprieči dobrým mravom.

Advokát overí totožnosť zmluvných strán podľa dokladu totožnosti, ktorý mu účastníci dajú k nahliadnutiu. Následne účastníci v prítomnosti advokáta zmluvu podpíšu. Advokát k zmluve pripojí svoju autorizačnú doložku a zmluva je pripravená na zavkladovanie, a to bez potreby návštevy notára.

Zmluvu autorizovanú advokátom možno podať na kataster elektronicky, čím ušetríte až 50% správneho poplatku.

Dobrý deň, strýko mi pred dvoma rokmi daroval byt a teraz žiada, aby som mu ho vrátila, má na to nárok?

V zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým porušuje dobré mravy. Musí isť o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o ich sústavné porušovanie, napr. vo forme fyzického napádania, hrubých urážok a pod.

Darca musí obdarovaného na vrátenie daru, ktorým je nehnuteľnosť, vyzvať písomne a z výzvy musí byť zrejmé, z akého dôvodu sa darca vrátenia daru domáha, pričom nevhodné správanie sa obdarovaného musí byť opísané konkrétnym a nezameniteľným spôsobom.

Ak neboli uvedené podmienky splnené, Váš strýko na vrátenie daru nemá nárok. * Paušálny poplatok za online poradenstvo je 29€

JUDr. Martina Orlíková

Som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právu sa profesionálne venujem od roku 2010. Od roku 2013, kedy som zložila advokátske skúšky a bola som zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory, vediem vlastnú advokátsku kanceláriu. Počas svojej praxe som poskytovala komplexné právne poradenstvo a zastupovala klientov v širokom spektre právnych záležitostí a nadobudla som tak bohaté skúsenosti, vďaka ktorým Vám pomôžem nájsť riešenie Vášho právneho problému.

Teším sa na stretnutie s Vami!

Dohodnime si stretnutie